Odborná způsobilost

Ing. Dragoslav Tošič:

  • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně - č. osvědčení Š – 330/95
  • Inženýr bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – diplom č. 01-110/108/75
  • Autorizovaná osoba k nakládání s chemickými látkami a přípravky – osvědčení č. 560/454/00

Mgr. Dejan Tošič:

  • Technik požární ochrany - č. v katalogu Z-TPO-60/2004
  • Odborně způsobilá osoba k zajištění úkolů v prevenci rizik - osvědčení č. 95 02/2007

 


Srdjan Tošič:

  • Technik požární ochrany - č. v katalogu Z-TPO-80/2009